Centrul de Studii Militare Romane

Acronim: CRMS

Este o entitate autonomă de cercetare, constituită din cercetători specialiști în istorie militară romană. Centrul funcționează ca departament al Asociației Antiquitas, având structură, conducere și buget proprii.

Scop

Crearea unei structuri instituționale compatibile cu modalitatea de cercetare modernă, capabilă să participe la proiectele de finanțare specifice domeniului.

Obiective

 • Promovarea studiului perioadei romane în provinciile dunărene, în mod special a frontierei romane;
 • Editarea unei serii de volume de specialitate;
 • Organizarea de conferințe naționale și internaționale cu tematici specifice domeniului care să capete un caracter anual;
 • Generarea unei pagini web care să cuprindă baze de date, bibliografie, descriptori tematici pe domenii, categorii de materiale, bibliografii etc.
 • Organizarea unei biblioteci.

Publicații

 1. DACIA AVGVSTI PROVINCIA. Crearea Provinciei. Actele simpozionului desfășurat la 13-14 octombrie 2006 Editori: Eugen S. TEODOR, Ovidiu ȚENTEA
 2. Mihail ZAHARIADE - The Thracians in the Roman Imperial Army. Auxilia I, Cluj-Napoca, 2009.
 3. Vitalie BÂRCA, Olexandr SYMONENKO - Călăreții stepelor. Sarmații în spațiul nord-pontic (Horsemen of the Steppes. The Sarmatians in the North Pontic Region), Cluj-Napoca 2009.
 4. Dorel BONDOC - The Roman Rule to the North of the Lower Danube During the Late Roman and Early Byzantine Period, Cluj-Napoca 2009.
 5. Near and Beyond the Roman Frontier - Proceedings of a colloquim held in Târgoviște, 16-17 October 2008, Editori: Ovidiu ȚENTEA & Ioan C. OPRIȘ, Bucharest, 2009
 6. Ovidiu ȚENTEA - Ex Oriente ad Danubium. Syrian Units on the Danube Frontier of the Roman Empire, Bucharest
 7. Florian MATEI-POPESCU - The Roman Army in Moesia Inferior, Bucharest 2010
 8. Constantin BĂJENARU - The Minor Fortifications in the Balkan Danube Area from Domitian to Iustinian, Bucharest 2010.
 9. Florian MATEI-POPESCU, Ovidiu ȚENTEA - Auxilia Moesiae Superioris, Bucharest, 2018
 10. Ovidiu ȚENTEA - Bath and Bathing at Alburnus Maior,Bucharest, 2015